AKTUÁLNĚ NEPROVOZUJEME PORADNU ČELISTNÍHO KLOUBU (07/2022)

Poradna pro onemocnění čelistního kloubu zajišťuje komplexní vyšetření, diagnostiku a léčbu onemocnění čelistního kloubu. Díky spolupráci se stomatochirurgem, s protetickým oddělením, ortognátní poradnou, fyzioterapeutem a dalšími specialisty nabízíme široké možnosti léčby poruch čelistního kloubu: od konzervativní, miniinvazivní(artrocentéza, artroskopie) po otevřenou chirurgickou terapii včetně rekonstrukce.

Naši specialisté se onemocněním čelistního kloubu věnují již řadu let a to jak z hlediska diagnostiky, léčby, tak iv rozsahu od konzervativní terapie, přes minimálně invazivní terapii (artrocentéza či artroskopie) až k otevřené chirurgii čelistního kloubu.

Pokud se Vás obtíže čelistního kloubu týkají, je možné se objednat do naší kloubní poradny, která probíhá ve spolupráci stomatochirurga každou středu pro objednané s doporučením indikujícího lékaře.

Velké množství lidí pociťuje při pohybu čelisti (při kousání a mluvení) bolest, lupavé zvuky, vrzání, mají problémy s otevíráním nebo zavíráním úst. Celkově je možné tyto potíže zaznamenat u 40-60% populace, přičemž častěji se vyskytují u žen, a to v poměru asi 3:1 oproti mužům. Nejvíce postiženou věkovou skupinou je věk kolem 20. a potom 40. roku.

Čelistní kloub

Čelistní kloub je tvořen kloubní hlavicí (je součástí dolní čelisti) a kloubní jamkou (která se nachází na spodině lebeční). Mezi kloubní hlavicí a jamkou se nachází kloubní disk-chrupavčitá ploténka, která působí při převodu žvýkacích sil. Kloubní disk je v klidu i při pohybu vždy nad kloubní hlavicí.

Kloubní tekutina zajišťuje výživu chrupavky kloubu a zároveň slouží jako lubrikant – mazadlo.

Celý kloub zapadá do kloubního pouzdra.

Na správné funkci se nepodílejí jen vlastní struktury kloubu, ale také vazy a žvýkací svaly.

Čelistní kloub umožňuje pohyb čelisti vpřed, vzad, do stran, umožňuje oddálení dolní čelisti od horní (otevírání úst) i její přiblížení (zavírání úst).

Čelistní kloub má oproti jiným kloubům těla několik dalších zvláštností:

 • jako jediný kloub lidského těla vykonává dva druhy pohybů- pohyb otáčivý (rotační) a pohyb posuvný (translační)
 • jedná se o párový kloub- oba čelistní klouby jsou spojeny dolní čelistí- pohyb vykonávají vždy oba současně.
 • stejně tak postižení jednoho kloubu se mnohdy projevuje i na druhostranném kloubu,

patří k nejvytíženějším kloubům lidského těla (spolupodílí se na příjmu potravy, mluvě, na vytváření mimiky).

Onemocnění čelistního kloubu

patří k velice častým potížím, přičemž 40-60% lidí se během života setká s nějakou formou postižení.

Příznaky charakteristické pro onemocnění čelistního kloubu jsou:

 • Bolest
 • Zvukové fenomény provázející pohyb čelisti
 • Změna hybnosti čelisti

Bolest

Bolest není jen při pohybu čelisti, ale mnohdy i v klidu, tedy v době, kdy se čelistí nepohybuje (např. během spánku). Nejčastěji je lokalizovaná v místě kloubu – před uchem, ale může se šířit i do ucha, do horních i dolníchzubů, do krku. Mnohdy se projevuje bolestmi hlavy, může imitovat migrény.

Zvukové fenomény

Zvukové fenomény provázející pohyb kloubu se projevují formou lupání (krátký zvuk) nebo krepitací (vrzoty).

Změna hybnosti

Změna hybnosti dolní čelisti se projevuje buď omezeným až znemožněným otevíráním úst nebo naopak luxacemi (stavy, kdy nelze zavřít ústa po maximálním otevření).
Tyto příznaky (zejména nejasná lokalizace bolesti) však vedou často k mylným diagnózám- pacienti jsou pak opakovaně vyšetřováni stomatologem, ORL lékařem, neurologem. A zdroj potíží při tom tkví v malém kloubu spojujícím dolní čelist s lebeční bazí.

Vyšetření

Skládá se z pohovoru s pacientem – anamnézy, která je velice důležitá, protože umožnuje vytvořit si přehled o možných vyvolávajících příčinách, o charakteru a trvání onemocnění.

Následuje klinické vyšetření, které se sestává z:

 • pohledu na pacienta (hodnotí se barva kůže, symetrie obličeje, viditelné patologické nálezy)
 • palpace (pohmat) – žvýkacích svalů a kloubních hlavic (zaznamená se bolestivost, symetrie, přítomnost svalových spasmů)
 • hodnocení pohybu dolní čelisti, kdy se měří rozsah otevírání a symetrie pohybů
 • vyšetření chrupu: skusové poměry, abraze, artikulační překážky, defekty v zubních obloucích, stav pacientových zubních náhrad
 • poslech kloubu, který se užívá vždy, kdy nejsou zvukové fenomény zřetelné

Vyšetření kloubů doplňuje rentgenový snímek, computerová tomografie – CT (zejména pro posouzení kostěných částí kloubu), magnetická rezonance MRI (ideální pro posouzení stavu a polohy disku).

Přesné vyšetření kloubu pak umožňuje artroskopie (což znamená zavedení endoskopu do vnitřního prostoru a důsledná prohlídka jednotlivých částí)

Léčba čelistního kloubu

Léčba je velice obtížná, zdlouhavá, vyžadující trpělivost pacienta i lékaře.

Terapie je vždy dvojí

 • příčinná – vede k odstranění nebo snížení účinku vyvolávajících faktorů – tedy omezení nočního skřípání zubů, úprava nevyhovujících výplní a zubních náhrad, v ortodontické léčbě (úprava skusu rovnátky), v rehabilitaci krční páteře, stejně tak řešení stresové zátěže
 • symptomatická – zaměřuje se na patologický stav kloubu- na snížení bolesti, zvýšení otevírání, odstranění zvukových fenomenů

Nedílnou součástí léčby je důsledné poučení pacienta, pouze poučený pacient je schopen dostatečně spolupracovat.

Léčba onemocnění čelistního kloubu je velmi náročná a vyžaduje trpělivost pacienta stejně jako lékaře. Pacient si musí být vědom, že v mnoha případech nelze všechny potíže úplně odstranit. Hlavním cílem léčby je omezení bolesti, zlepšení hybnosti dolní čelisti.

Body k orientačnímu určení diagnózy a terapie

Tyto body slouží k orientačnímu určení diagnózy a možnostem, které se mohou použít při léčbě těchto onemocnění. Přesnou diagnózu a terapii musí vždy stanovit lékař.

Omezené otevírání

Omezený až znemožněný pohyb dolní čelisti ve všech směrech.
Ankyloza – patologický srůst čelistního kloubu vazivovou nebo kostní tkání. Pohyb kloubu je zcela znemožněn.

Léčba

chirurgická : odstranění patologického srůstu, rekonstrukce kloubu totální náhradou

Omezené otevírání, bolest, palpační bolest v místě kloubu

Artritis – zánět kloubu, častější jsou aseptické záněty z nadměrného přetěžování kloubu, dochází ke změnám a zmnožení kloubní tekutiny

Léčba
 • konzervativní : šetřící režim, analgetika, termoterapie, omezení pohybu čelisti, nákusné dlahy
 • miniinvazivní: artrocentéza, artroskopie

Omezené otevírání, může být bolest, zvukové fenomény v kloubu (vrzání)

Artrosis – degenerativní změny kloubních povrchů, chrupavky, změny složení kloubní tekutiny

Léčba
 • konzervativní : šetřící režim, termoterapie, nákusné dlahy, analgetika
 • miniinvazivní: artrocentéza, artroskopie
 • chirurgická : artroplastika, rekonstrukce totální kloubní náhradou

Omezené otevírání, čelist uhýbá na postiženou stranu při otevírání, může být přítomna bolest a zvukové fenomény v kloubu (lupání)

Dislokace disku  – stavy kdy se disk vysouvá ze své fyziologické polohy vpřed a tím se stává překážkou pro pohyb kloubní hlavice.

Léčba
 • konzervativní : šetřící režim, izometrická cvičení, analgetika, nákusná dlaha
 • miniinvazivní: artrocentéza, artroskopie
 • chirurgická : operace s repozicí a fixací disku

Omezené otevírání, bolest, palpační bolest v místě žvýkacích svalů

Svalová onemocnění, záněty, svalové spasmy.

Léčba

konzervativní : šetřící režim, analgetika, termoterapie, masáže, rehabilitace.

Zvukové fenomény

Vrzoty – déletrvající zvuk

Artrosis – degenerativní změny kloubních povrchů, chrupavky, změny složení kloubní tekutiny.

Léčba
 • konzervativní : šetřící režim, termoterapie, nákusné dlahy, analgetika
 • miniinvazivní: artrocentéza, artroskopie
 • chirurgická : artroplastika, rekonstrukce totální kloubní náhradou

Lupání – krátce trvající zvuk během pohybu dolní čelisti

Dislokace disku, stavy kdy se disk vysouvá ze své fyziologické polohy vpřed a tím se stává překážkou pro pohyb kloubní hlavice.

Léčba
 • konzervativní : šetřící režim, izometrická cvičení, analgetika, nákusná dlaha
 • miniinvazivní: artrocentéza, artroskopie
 • chirurgická : operace s repozicí a fixací disku

Lupání na konci otevírání, často spojené se zhoršeným zavíráním úst

Hypermobilita – patologicky výraznější pohyb kloubní hlavice, která se při otevření dostává před kloubní hrbolek (ten se tím stává překážkou pro zavírací pohyb)

Léčba
 • konzervativní : izometrická cvičení, šetřící režim, omezené otevírání
 • miniinvazivní: intraartikulární aplikace
 • chirurgická : snesení kloubního hrbolku, nebo naopak jeho zvýšení