Ceník

Dentální hygiena

◦ Vstupní dentální hygiena / Dentální hygiena po více než jednom roce 1.900,-
◦ Dentální hygiena v pravidelných intervalech 3-6 měsíců 1.700,-
◦ Dentální hygiena „recall“ jeden měsíc po vstupní DH 1.400,-
◦ DH dítě do 12 let 1.000,-
◦ DH dítě 12-18 let 1.500,-
◦ Ordinační běleni „Clik“ 15 minut 1.500,-
◦ Ordinační běleni „Touch“ 30 minut 3.800,-
◦ Otisky na nosiče domácí běleni 1.700,-
◦ Domácí bělení + nosiče 6.000,-
◦ Domácí bělení bez nosičů vhodné pro invisalign rovnátka 4.000,-

K platbám prostřednictvím benefitních programů je přičítán poplatek ve výši provize
obchodníka.

Storno podmínky platné od 1.9.2023

Klient může zrušit z jakéhokoliv důvodu domluvený termín dentální hygieny nebo bělení
zubů jen do doby sjednaného termínu a jen zaplacením částky odstupného (storno poplatku).
Zruší-li klient domluvený termín v době do 24 hodin před začátkem terapie/ ošetření, činí
storno poplatek 0% ceny sjednané terapie/ošetření, zruší-li domluvený termín méně než 24 hodin před začátkem terapie/ošetření, nebo se na terapii/ošetření nedostaví,
je povinen uhradit storno poplatek ve výši 1000 Kč.

Storno poplatek je povinen uhradit klient rovněž v případě, že zruší domluvený termín
dvakrát po sobě nebo opakovaně (více než dvakrát) během po sobě jdoucích 3 měsíců bez
ohledu na to, z jakého důvodu se tak stalo a zda či v jakém časovém předstihu se omluvil.
V případě, že klient storno poplatek neuhradí nebo terapii/ošetření zruší dvakrát po sobě
nebo opakovaně v krátkém časovém období, bude vyloučen z dalších terapií/ošetření.